O nás

Poskytujeme informačné systémy so zameraním na získavanie, spracovanie a vizualizáciu nepriestorových aj priestorových údajov, t.j. údajov, ktoré majú priestorový vzťah k zemskému povrchu, resp. k zemskej atmosfére.

Informačné systémy na mieru
  • analýza, návrh, implementácia a podpora riešení na mieru
  • tvorba mapových portálov
  • vizualizácia mapových podkladov
  • prepojenie s IOT
  • riešenia v Cloude
Letecké práce
  • inšpekcie distubučnej a prenosovej sústavy
  • analýza vegetácie a okolia
  • využívané technológie: LIDAR, termo, GPS, fototechnika a iné
  • automatizovaná AI detekcia závad a vegetácie
  • vizualizácia dát z cloudu vo webovej aplikácii
Zistiť viac

Projekty

Mapový klient ZBGIS

Národné priestorové údaje na jednom mieste. Katastrálna mapa, polohopis, výškopis, geodetické základy.

zbgis.sk
Mapový klient ZBGIS

Portál ESKN

Potrebujete List vlastníctva, údaje o vlastníkovi, o parcele, o liste vlastníctva alebo podieloch? Všetko nájdete na Portáli ESKN.

kataster.skgeodesy.sk
Portál ESKN

Rezortná transformačná a konverzná služba

Potrebujete mať priestorové údaje v rôznych súradnicových systémoch alebo v inom formáte? Vyskúšajte rezortnú transformačnú službu a konverznú službu.

zbgis.skgeodesy.sk/rts
Transformačná služba
42
projektov
28
klientov
10
rokov na trhu

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás