O nás

Poskytujeme informačné systémy so zameraním na získavanie, spracovanie a vizualizáciu nepriestorových aj priestorových údajov, t.j. údajov, ktoré majú priestorový vzťah k zemskému povrchu, resp. k zemskej atmosfére.

Informačné systémy na mieru
  • analýza, návrh, implementácia a podpora riešení na mieru
  • tvorba mapových portálov
  • vizualizácia mapových podkladov
  • prepojenie s IOT
  • riešenia v Cloude
Letecké práce
  • inšpekcie distubučnej a prenosovej sústavy
  • analýza vegetácie a okolia
  • využívané technológie: LIDAR, termo, GPS, fototechnika a iné
  • automatizovaná AI detekcia závad a vegetácie
  • vizualizácia dát z cloudu vo webovej aplikácii

Projekty

Mapový klient ZBGIS

Národné priestorové údaje na jednom mieste. Katastrálna mapa, polohopis, výškopis, geodetické základy.

zbgis.sk
Mapový klient ZBGIS

Portál ESKN

Potrebujete List vlastníctva, údaje o vlastníkovi, o parcele, o liste vlastníctva alebo podieloch? Všetko nájdete na Portáli ESKN.

kataster.skgeodesy.sk
Portál ESKN

Rezortná transformačná a konverzná služba

Potrebujete mať priestorové údaje v rôznych súradnicových systémoch alebo v inom formáte? Vyskúšajte rezortnú transformačnú službu a konverznú službu.

zbgis.skgeodesy.sk/rts
Transformačná služba
42
projektov
28
klientov
10
rokov na trhu

Zaujali sme Vás?

Kontaktujte nás