Úvodná stránka Press 2013 e-Government Best Practice Workshop in Taiwan

press

2013 e-Government Best Practice Workshop in Taiwan

28.11.2013

V dňoch 20-22.novembra sa v taiwanskom Taipei uskutočnil medzinárodný workshop „2013 e-Government Best Practice Workshop in Taiwan za účasti predstaviteľov krajín višegrádskej štvorky a ministerstiev a inštitúcií verejnej správy Taiwanu. Workshop bol zameraný na výmenu nápadov a inšpirácií v oblasti e-Governmentu, na zdieľanie informácií a vzájomných skúseností ako aj príležitosťou na vytváranie ďalších možností spolupráce. Na žiadosť Riadiaceho orgánu pre Operačný program informatizácie spoločnosti pri Úrade vlády SR sa workshop-u aktívne zúčastnil aj reprezentant našej spoločnosti Zymestic Solutions, s.r.o. Peter Pavličko. V prezentačnej časti odzneli prezentácie na celú škálu tém, zamerané na prezentovanie výsledkov realizovaných projektov v oblasti e-Governmentu, inovácií a plánov do budúcnosti. Náš reprezentant Peter Pavličko sa vo svojej prednáške zameral na oblasť elektronických služieb katastra nehnuteľností a ZBGIS ako súčasti budovania e-Gov systémov a služieb na Slovensku. Súčasťou workshopu boli aj prezentácie spojené s návštevou organizácií verejnej správy a online ukážkami systémov – M-Police Surveillance System (Taipei City Police Department), E-Invoice Platform (Fiscal Information Agency, Ministry of Finance) a Digital Culture of Taiwan (National Palace Museum). Taiwan je jedným z celosvetových lídrov v oblasti budovania e-Governance. Jeho e-Government programy sú v súčasnosti zamerané na tzv. „Intelligent Taiwan“, ktorého súčasťou je využitie Web 2.0 technológie hlavne na realizáciu služieb typu Focused services, Proactive services, Grassroots services, Sustainable services ako aj širokopásmovej wireless siete a Web 2.0 aplikácií. Z workshopu sme si odniesli celý rad cenných skúseností a nápadov, ktoré chceme aktívne využiť pri realizácií ďalších projektov v budúcnosti.

Fotogaléria…