Úvodná stránka Press 22.Slovenské geodetické dni

press

22.Slovenské geodetické dni

03.11.2014

Dňa 6. a 7.11.2014 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline uskutočnia 22.Slovenské geodetické dni. Toto odborné podujatie geodetickej obce aj tento rok podporí naša spoločnosť formou partnerstva. Odborný program bude zahŕňať informácie z odboru geodézia a kartografia, uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii, a mnohé iné zaujímavé témy.

Všetci sa už veľmi tešíme na zaujímavý program, ktorý nám pripravila Komora Geodetov a Kartografov v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, Stavebnou fakultou STU Bratislava, Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov, Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie a kartografickou spoločnosťou SR. Viac informácií o podujatí sa dočítate na adrese http://www.kgk.sk/podujatia/22_slovenske_geodeticke_dni/ .