Úvodná stránka Press Medzinárodná konferencia INSPIRUJME SE

press

Medzinárodná konferencia INSPIRUJME SE

11.12.2012

Naša spoločnosť sa aktívne zúčastnila piateho ročníka medzinárodnej konferencie INSPIRUJME SE, ktorá sa konala v dňoch 27. - 28. novembra 2012 v priestoroch Vzdelávacieho a informačného centra FLORET, v Prahe – Průhoniciach. Prednáška bola zameraná na ukážky riešenia niektorých technických problémov a naše praktické skúsenosti s implementáciou smernice INSPIRE v rezorte geodézie, kartografie a katastra. V prezentácii sme poukázali najmä na problematiku a realizáciu návrhu harmonizovaného údajového modelu, odvodenie nových priestorových údajov, hromadnú migráciu existujúcich údajov z národných údajových sád do valídneho údajového modelu INSPIRE, ako aj publikovanie priestorových údajov prostredníctvom zobrazovacích služieb INSPIRE.