Úvodná stránka Press Medzinárodný výskumný workshop UAVeek

press

Medzinárodný výskumný workshop UAVeek

12.12.2012

Spoločnosť Zymestic Solutions sa na pozvanie organizátorov zúčastnila prvého ročníka medzinárodného výskumného workshopu UAVeek. Workshop organizovala spoločnosť Microdrone GmbH v termíne 20. - 21. Novembra 2012 v priestoroch hotela HausPatmos v nemeckom Siegene.

Celý workshop sa niesol v duchu vzájomnej výmeny informácií účastníkov o novinkách v oblasti UAV zariadení a ich príslušenstva. Mimoriadna pozornosť bola venovaná hlavne teoretickým aspektom aplikačných možností UAV v oblasti geoinformatiky. Okrem teoretických informácií boli v rámci workshopu prezentované aj praktické ukážky letu a fotografovanie zariadením MD4-1000, ktorého vlastníkom je aj firma Zymestic.