produktyasluzby

Návrh riešenia

Táto fáza je zameraná na dokumenty potrebné pre vývoj a nasadenie geografického informačného systému v prostredí zákazníka. Podkladom sú poznatky a informácie získané v rámci etapy analýzy riešenia.  

Návrhové dokumenty definujú výsledný produkt z hľadiska:

  • funkčnosti riešenia
  • softvérovej a hardvérovej architektúry
  • údajových modelov
  • migrácie dát
  • implementácie riešenia
  • metodík, smerníc a procesov

Tak ako pri analýze, aj pri návrhu riešenia sa artefakty sústreďujú v centrálnej databáze vo forme štandardizovaných diagramov a spravujú sa prostredníctvom CASE modelovacích nástrojov, ako je Enterprise Architect.