produktyasluzby

PostgreSQL/PostGIS

pg

Správa a aktualizácia priestorových aj nepriestorových údajov v riešeniach spoločnosti Zymestic Solutions sú realizované nie len prostredníctvom proprietárnych DB systémov ale aj prostredníctvom Opensource DB PostgreSQL/PostGIS.

Databázový systém PostgreSQL je vysoko produktívna platforma, ktorá dosahuje skvelé výsledky v oblasti funkčnosti, výkonu aj škálovateľnosti pri minimalizácii obstarávacích ako aj prevádzkových nákladov.

Zymestic Solutions, s.r.o. sa špecializuje  na realizáciu riešení postavených nad DB systémom PostgreSQL ako aj jeho priestorovou nadstavbou PostGIS.

Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom odborné znalosti a podporu pre firmy a inštitúcie pri inštalácii, konfigurácii a implementácii systémov, ktorých databázovú časť tvorí PostgreSQL/PostGIS.

Aktivity PostgreSQL/PostGIS v doteraz realizovaných projektoch:

  • inštalácia PostgreSQL/PostGIS zo zdrojového kódu alebo z binárnych inštalačných balíkov pre systémy Linux/Unix a Windows
  • konfigurácia systému
  • administrácia používateľov a používateľských práv pre multipoužívateľské editovanie údajov
  • particiovanie a automatizovaná replikácia údajov
  • vývoj užívateľských databázových funkcií a procedúr v jazykoch PL/pgSQL
  • import veľkých objemov údajov
  • optimalizácia a škálovanie výkonu databázy (správa indexov, štatistík)
  • monitoring databázového systému