onas

Profil spoločnosti

Spoločnosť Zymestic Solutions je jedným z popredných poskytovateľov geografických informačných systémov (GIS) na slovenskom trhu so zameraním na špecializované riešenia pre získavanie, spracovanie a vizualizáciu (nie len) priestorových údajov, t.j. údajov, ktoré majú priestorový vzťah k zemskému povrchu, resp. k zemskej atmosfére. Pomocou nami realizovaných systémov je možné vytvárať sofistikované mapové výstupy s využitím medzinárodných noriem pre štandardizáciu geografických informácií (napríklad pre vodstvo, cestnú sieť, nehnuteľnosti, pôdy, inžinierske siete a inú infraštruktúru), ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť súvislosti medzi priestorovými javmi v skúmanom území.

Taktiež vám pomôžeme pri výbere vhodného geografického informačného systému a poradíme, ako s jeho využitím správne získavať, spracovávať, organizovať a v neposlednom rade analyzovať geografické údaje s konečnou formou ich prezentácie v profesionálnej podobe vašim zákazníkom a partnerom, prípadne ich efektívne využiť pre vaše obchodné ciele či prevádzkové potreby.

V našej spoločnosti nájdete všetko, čo budete potrebovať pri imlementácii geografického informačného systému, od úvodných konzultácií a analýz, cez návrh riešenia, vývoj systému a samotné nasadenie riešenia, až po jeho prevádzku, podporu a servis. Našou najsilnejšou stránkou je skúsený a kreatívny tím analytikov, programátorov a testerov, ktorí majú prax s realizáciou mnohých veľkých IT projektov s bohatými skúsenosťami integrácie GIS do podnikových infraštruktúr.