onas

Profil spoločnosti

Spoločnosť Zymestic Solutions je poskytovateľom vlastných riešení informačných systémov so zameraním na špecializované riešenia pre získavanie, spracovanie a vizualizáciu nepriestorových aj priestorových údajov, t.j. údajov, ktoré majú priestorový vzťah k zemskému povrchu, resp. k zemskej atmosfére. Pomocou nami realizovaných systémov je možné vytvárať sofistikované výstupy s využitím medzinárodných noriem pre štandardizáciu informácií (napríklad pre vodstvo, cestnú sieť, nehnuteľnosti, pôdy, inžinierske siete a inú infraštruktúru), ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť súvislosti medzi vyskytujúcimi sa javmi v skúmanom území.

 

Pomožeme vám pri výbere vhodného informačného systému a poradíme, ako s jeho využitím správne získavať, spracovávať, organizovať a v neposlednom rade analyzovať údaje s cieľom ich prezentácie v profesionálnej podobe vašim zákazníkom a partnerom, prípadne ich efektívne využiť pre vaše obchodné ciele či prevádzkové potreby.

 

U nás nájdete všetko, čo budete potrebovať pri získaní informačného systému a jeho zavedení do praxe, od úvodných konzultácií a analýz, cez návrh riešenia, vývoj systému a samotné nasadenie riešenia, až po jeho prevádzku, podporu a servis. 

 

Našou najsilnejšou stránkou je skúsený a kreatívny tím ktorý má prax s realizáciou rôznorodých IT projektov a s bohatými skúsenosťami integrácie na iné informačné systémy a elektronické služby.