produktyasluzby

Testovanie aplikácií

Neoddeliteľnou súčasťou vývoja každého softvéru je jeho dôkladné testovanie. Náš tím dôsledne overuje funkčnosť, výkonnosť, kompatibilitu a bezpečnosť navrhnutých aplikácií. Pre zákazníka je tento proces základom na akceptáciu dodávaného softvérového riešenia.

Testovanie prebieha v niekoľkých cykloch:

  1. plánovanie testov v spolupráci s analytickým a vývojovým tímom
  2. realizácia testov
  3. vyhodnotenie výsledkov
  4. manažment defektov

Funkčné testovanie overuje, či sa funkcie aplikácií zhodujú s požiadavkami zákazníka. Na overovanie výkonu používame automatické testovacie nástroje ako Wapt, Jmeter alebo QAliber, ktoré simulujú interakcie používateľov s desktopovými a webovými aplikáciami. V rámci testovania kompatibility verifikujeme aplikácie na rôznych operačných systémoch a konfiguráciách internetových prehliadačov s využitím virtualizácie. Vykonávame aj regresné, čiže spätné testovanie, ktoré slúži na opakované overovanie pôvodnej funkcionality aplikácií po ich modifikácii. Bezpečnostné testovanie preveruje odolnosť aplikácií voči rôznym druhom kybernetických útokov.