Úvodná stránka Produkty a služby Tvorba priestorových údajov

produktyasluzby

Tvorba priestorových údajov

Potrebujete získať priestorové údaje? Potom ste na správnej adrese. Pomocou nášho leteckého nosiča s fotoaparátom, resp. kamerou zosnímame požadovaný terén, objekt či budovu a získané údaje vám spracujeme do špičkových výstupov, ktoré majú široké možnosti ďalšieho využitia.

Môžete ich použiť na prípravu polohopisných, výškopisných plánov a ortofotomáp, ako aj na tvorbu trojrozmerných modelov budov, sôch a podobných objektov. Umožníme vám vykonávať ďalšie špecifické činnosti, napríklad mapovať archeologické náleziská, monitorovať stav priesekov v okolí elektrického vedenia, kontrolovať dotácie pre poľnohospodárov, analyzovať tepelné straty budov a potrubí či kontrolovať (monitorovať) cestnú infraštruktúru. Naše služby môžete využiť aj pri vyhľadávaní nelegálnych stavieb, skládok odpadov, výrubov drevín, ťažby nerastov a podobne. Oceníte ich aj pri monitorovaní živelných pohrôm a spoločenských udalostí, napríklad futbalových zápasov alebo koncertov. Prinesieme vám údaje aj z ťažko dostupných terénov, zadymených území či lokalít s výskytom škodlivých látok.

Ponúkame vám:

  • Digitálny vektorový polohopis v 2D alebo 3D zobrazení
  • Digitálny vektorový a rastrový výškopis
  • Trojrozmerné modely stavebných, umeleckých, technických a iných objektov
  • Záznamy termo kamery
  • Live zábery s možnosťou zmeny smeru alebo priblíženia obrazu na objekty
  • Predikcie rastu vegetácie, modely riečnych nánosov a podobné činnosti

Rozlíšenie a kvalitu výstupných údajov ako aj údajové formáty prispôsobíme vaším požiadavkám a potrebám. Snímky vám môžeme dodať napr. vo formáte TIFF, JPG, SHP, DGN, DXF a mnohých ďalších. Rozlíšenie ortofotomáp je od 5 centimetrov na pixel.