produktyasluzby

Vývoj aplikácií

Nasledovnou etapou implementácie riešenia je vývoj aplikácií geografického informačného systému, alebo ich častí. Podmienkou je, aby mal zákazník spracovanú analýzu požiadaviek a návrh riešenia. Náš vývojový tím realizuje softvérový návrh na základe spracovanej biznis analýzy, zozbieraných požiadaviek a navrhnutých prípadoch použitia. V prípade záujmu vám môžeme systém aj nasadiť a zabezpečovať jeho údržbu. Samotná implementácia prebieha na platforme Microsoft. NET a jej predmetom môžu byť:

  • Webové aplikácie pre prostredie intranetu a internetu využívajú najnovšie verzie štandardov HTML5, CSS a JavaScript. V prípade záujmu vieme zabezpečiť spätnú kompatibilitu so staršími verziami internetových prehliadačov. Samozrejmosťou sú dynamicky generované stránky založené na technológii ASP.NET a AJAX. Hlavne pri internetových aplikáciách kladieme veľký dôraz na bezpečnosť a odolnosť voči rôznym typom útokov.
  • Desktopové aplikácie poskytujú komfortné používateľské rozhranie postavené na technológii Win Forms alebo WPF. Aplikácie sú kompatibilné so štandardmi zabezpečujúcimi jednoduchú distribúciu a nasadenie na klientskych staniciach.
  • Backendové systémy sprostredkúvajú webové služby bežiace v kontexte IIS alebo Windows Service. Využívajú rozhrania realizované technológiou WFC, vďaka čomu sú komunikačné protokoly konfigurovateľné a kompatibilné s architektúrou SOA. Zároveň poskytujú široké možnosti integrácie s inými informačnými systémami a umožňujú budovať modulárne systémy aj v heterogénnom prostredí.

Ak máte záujem o správu a publikovanie priestorových informácií, vieme vám v rámci desktopových a webových aplikácií poskytnúť technológie ArcGis, ako aj iné systémy kompatibilné so štandardmi OGC (WMS, WFS a iné). Aplikácie môžu využívať rôzne databázové platformy prístupné cez technológiu ADO.NET, Oracle Database alebo Microsoft SQL Server.