Úvodná stránka Press Zymestic hlavný partner SGD

press

Zymestic hlavný partner SGD

05.11.2012

Zymestic Solutions je partnerom už 20. jubilejného ročníka Slovenských geodetických dní, ktoré sa budú konať
8.-9.novembra 2012 v Žiline.
SGD je najväčšia konferencia a výstava modernej meracej techniky a softvéru z odboru geodézie, kartografie a katastra na Slovensku.
Jej súčasťou sú odborné prednášky z oblasti štátnej správy, z podnikateľskej sféry a akademického sektoru.  Program prednášok je pripravovaný v spolupráci s odbornými garantmi podujatia a na základe návrhov a podnetov širokej odbornej verejnosti.
Podujatie organizuje Komora geodetov a kartografov (KGK), v spolupráci s profesijnými organizáciami geodetov a kartografov na Slovensku, ako aj v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

20. slovenské geodetické dni - Sponzori