• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Loaded

Digitálna mapa ZBGIS uľahčuje život

Webová aplikácia Mapový klient ZBGIS, ktorú Zymestic už dlhé roky tvorí pre svojich partnerov, je medzi odbornou aj laickou verejnosťou veľmi obľúbenou digitálnou mapou. Umožňuje interaktívnu prácu s priestorovými údajmi bez nutnosti inštalovať softvér a mať pokročilé počítačové zručnosti. Pracuje v štandardných webových prehliadačoch ako Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Dokonca umožňuje pridávať vlastné údaje v bežne podporovaných formátoch alebo formou webových mapových služieb. Priestorové údaje dostupné v aplikácii ZBGIS sú preberané z registrov ako: kataster nehnuteľností, register adries, geodetické body, archívne mapy, digitálny model reliéfu a mnohé ďalšie. Preto je výstup zobrazených údajov tak komplexný a plnohodnotný.
ZBGIS je jedinečným spojením údajov katastra nehnuteľností s množstvom podkladových máp ako základná mapa alebo ortofotosnímka. Na jednom mieste rýchlo zobrazí údaje o parcelách a pozemkoch, ako aj listy vlastníctva, v ktorých sa ľahko vyhľadáva a filtruje. Je praktickým pomocníkom pri riešení rôznych životných situácií spojených s nehnuteľnosťami.

Nárast počtu používateľov MK ZBGIS

Chcete kúpiť pozemok alebo nehnuteľnosť?

Jednou z tém digitálnej mapy je Kataster nehnuteľností. V rámci tejto témy sa dostanete k parcelám registra C, registra E, listom vlastníctva, stavbám, vlastníkom atď. Okrem informácií z katastra máte k dispozícii širokú škálu možností a nástrojov na zistenie informácií o vybranej parcele alebo nehnuteľnosti bez nutnosti kontaktovať majiteľa.
Hranice parciel si zobrazíte súčasne so základnou mapou, čo značne uľahčuje orientáciu v priestore. Katastrálne mapy, ktoré je potrebné si vyžiadať z katastrálneho úradu za poplatok, predstavujú len parcely často vo veľkých mierkach, skôr podobné plánom, bez akejkoľvek inej podkladovej mapy.

Potrebujete zmerať hranice pozemku alebo vzdialenosti od miesta?

Praktickou funkciou je funkcia merania. Meranie je dostupné v každej téme digitálnej mapy. Pomocou neho si zmeriate napríklad približné hranice pozemku, o ktorý máte záujem, prípadne vzdialenosť k obľúbenému miestu, parku alebo reštaurácií. V rámci merania je dostupný aj výpočet výškového profilu. To vám pomôže s presnejšou predstavou o parcele, ešte pred jej návštevou. Funkcia kreslenia umožňuje do mapy vložiť rôzne geometrické tvary či texty. Napriek tomu, že je meranie a grafické znázornenie len informatívne a nie je vhodné na presné vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemku, je takmer dokonalým zdrojom informácií pre rozhodovanie.

Zaujímajú vás vlastnícke vzťahy viazané s konkrétnym územím, parcelou, nehnuteľnosťou?
Komplexné informácie o konkrétnom území z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov, alebo z hľadiska topografie je k dispozícii po pridaní rôznych vrstiev, či už vlastných alebo prednastavených.

Je pre vás dôležitý sklon parcely a dopad slnečných lúčov na pozemok počas roka?
V rámci témy Terén si pozriete sklon danej parcely alebo celého územia alebo jeho orientáciu k jednotlivým svetovým stranám. Ukážka 3D zobrazenia zobrazí, ako daný pozemok osvetľuje slnečný svit vo vybraný deň v roku, alebo v určenom čase. Takto získate ešte jasnejšiu predstavu o pozemku a v závislosti od vašich plánov sa môžete ľahšie rozhodovať.

Ak si napríklad chcete kúpiť pozemok, na ktorom chcete stavať rodinný dom alebo väčší developerský projekt, tak vyššie spomenuté vlastnosti terénu vám naznačia, na akú svetovú stranu dom orientovať, aby bola stavba čo najviac presvetlená. Funkcia je obľúbená aj u developerov pri plánovaní výstavby nových obytných zón. Po vykonaní vlastného prieskumu si nové zistenia, kreslenia či merania môžete vytlačiť v PDF formáte. Zdieľať ich môžete pomocou odkazu alebo QR kódu.

Riešite dedičské konanie alebo spor?

Digitálna mapa ZBGIS si našla svoje využitie v rôznych oblastiach. Listy vlastníctva, ktoré získate pár klikmi v rámci témy Kataster nehnuteľností, sú často predmetom rôznych sporov, akými sú napríklad dedičské konania. Využívajú ich všetci účastníci konania vrátane právnikov, sudcov, notárov.
Možnosti webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS sú obrovské a stále ich rozširujeme. Rýchly prístup k informáciám je úžasným výsledkom digitálnej doby, v ktorej žijeme.

Rôzne možnosti aplikácie Mapový klient ZBGIS

Prev
5 zaujímavých faktov o Zozname stavieb
Next
No more posts
Comments are closed.