• bold
 • brave
 • iconic
 • simple
 • louder
Loaded
Aplikácia pre elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb
ESMO
Aplikácia denne uľahčuje prácu desiatkam probačných úradníkov.
Projekt:Aplikácia pre Elektronické služby projektu ESMO
Používateľ:Ministerstvo spravodlivosti SR
Termín realizácie:od roku 2013

Zymestic v rámci tohto rozsiahleho projektu pre svojich partnerov vytvoril integrovaný informačný systém s aplikáciou uľahčujúcou prácu probačným úradníkom (súdny úradníci vykonávajúci dohľad nad obvinenými pri alternatívnych trestoch ako domáce väzenie, ochrana obetí trestného činu a pod.).

Požiadavky
 • Integrovať aplikáciu na informačný systém probačnej a mediačnej služby (IS PMS).
 • Vytvoriť aplikáciu umožňujúcu definovať typ domáceho vezenia, časové intervaly a povinnosti obvineného, napr. vykonanie testu na alkohol, stanovenie termínu nahlásenie sa v určenom mieste.
 • Vytvoriť mapový podklad umožňujúci zadávať polygóny určujúce povinné a zakázané zóny pohybu a pobytu pre odsúdených alebo definovať lokality pre zákaz priblíženia.
Výsledky a prínosy
 • Integrácia systému s Mapovým klientom ZBGIS – Základný národný referenčný systém, čo umožňuje definovať vybrané lokality.
 • Integrácia systému s Registrom adries, ktorý umožňuje výber konkrétnych adresných bodov a prácu s nimi.
 • Integrácia systému so systémom GPS monitoringu.
 • Riešenie denne využívajú desiatky probačných a mediačných úradníkov, ktorí v systéme evidujú spisy, vytvárajú prípady a sledujú obvinených.
Použité technológie
 • ArcGIS Javascript API
 • .NET Framework
 • ESRI ArcGIS for Server
Mapová aplikácia pre IS na zber a analýzu dát o ekonomickom prostredí hl. m. Prahy
JESSUS