• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Loaded
špecialistana GIS riešenia
Riešenias priestorovým kontextom
Naše riešenia využívajú organizácie v sektore verejnej správy, samosprávy a krízového manažmentu v rámci infraštruktúr:

inžinierske siete, vodstvo, cestné siete, nehnuteľnosti, pôdne a lesné hospodárstvo.

Naša priorita

Cieľ

Ako svoje poslanie sme si stanovili poskytovať výnimočnú podporu všetkým našim zákazníkom prostredníctvom vyspelých GIS riešení a ich neustálych inovácií. Na prvé miesto staviame kvalitu spolupráce a nadštandardné pracovné vzťahy.
Našim cieľom je riešiť problémy a požiadavky zákazníkov pomocou fungujúcich, užívateľsky príjemných informačných systémov a spokojnosť zákazníkov vyvolaná vysokou kvalitou geopriestorových dát, výstupov a všetkých našich služieb.

Našou víziou je získavať, spracovávať a vizualizovať priestorové údaje vzťahujúce sa k zemskému povrchu a zemskej atmosfére v GIS informačnej platforme najvyššej kvality.
Pomáhať používateľom chápať súvislosti medzi skúmanými územiami a priestorovými javmi a pomocou prehľadných mapových výstupov presahovať ich očakávania v geopriestorovej a geofyzikálnej oblasti.

Náš prístup

Hodnoty

Naše hodnoty vychádzajú z vízie zakladateľov. Sú v každom našom kroku. Profesionalita, odvaha a spolupráca s rešpektom tvoria základy, na ktorých staviame. S tvorivosťou, invenciou a technologickými inováciami rastieme. Čestnosť, integritu, obchodnú etiku a doťahovanie úloh do úspešného konca milujeme.

So zákazníkmi budujeme individuálne vzťahy. Pri spolupráci uplatňujeme osobitý prístup, keďže každý zákazník má svoje špecifické potreby aj nároky. Počas procesu získavania, spracovávania a analýzy geografických údajov dbáme na podporu plnenia obchodných cieľov a plynulosti prevádzky klienta.

Náš tím

Spolupráca

Našou najsilnejšou stránkou je náš GIS tím.
Je zložený z analytikov, programátorov, testerov a projektových manažérov.

Ich dlhoročné praktické skúsenosti z desiatok veľkých IT projektov a z integrácie GIS systémov v podnikových infraštruktúrach, sú nenahraditeľnou súčasťou každého Zymestic GIS riešenia.

Naši klienti

Referencie

Sme stabilná firma zložená z GIS profesionálov a špecialistov. Trh nás vníma ako jedného z hlavných tvorcov a dodávateľov GIS riešení v segmente štátnej správy a samosprávy. Za viac ako 15 rokov našej existencie sme zrealizovali množstvo projektov na slovenskom a českom trhu.

Naši partneri

Partneri

Naše partnerstvo a certifikácie od významných technologických lídrov sú garanciou vysokej úrovne našich riešení a spolupráce.

ESRI, Microsoft, Oracle, Sharper Shape
ITAS, SAGI, Geoinformatika.sk

Naša história

Míľniky firmy

Firma bola založená v októbri 2008. Na začiatku sme sa venovali štyrom oblastiam: open source riešeniam, IT bezpečnosti na platformách Linux a Unix, implementácii ERP systému SAP a tvorbe GIS systémov. Postupne sme sa sústredili na GIS riešenia.

Rok vzniku bol skutočne turbulentný. Na európskom trhu začala finančná kríza spôsobená pádom realitného trhu v USA. V septembri 2008 padla burza Wall Street a investičná banka Lehmann Brothers vyhlásila krach. Situácia zastavila hospodársky rast EÚ. Prišlo k prepadom na akciových trhoch. Slovenská ekonomika trpela v dôsledku nízkeho zahraničného dopytu. Obrat začal až na jeseň 2009.

V roku 2009 sme prijali prvých zamestnancov. Odbornej verejnosti sme sa predstavili na konferencii Rescue Fórum 112 v roku 2012 v Žiline.

Medzi naše prvé riešenia realizované pre nášho partnera, patril vývoj geografického informačného systému pre Elektronické služby katastra nehnuteľností ESKN.

Následne sme ako partner vytvorili GIS riešenia pre projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov (SODB), ktoré bolo súčasťou celosvetového programu populačných a bytových cenzov realizovaných Eurostatom v koordinácii s OSN.

Ako ďalší výnimočný projekt sme pre nášho partnera realizovali riešenie ZBGIS na dobudovanie geografického informačného systému na Úrade kartografie, geodézie a katastra SR.

Podarilo sa nám prepojiť jednotlivé operačné strediská s mapou a mapovým portálom a zjednotiť mapové prostredie používané pre podporu krízového riadenia na linkách tiesňového volania.

V roku 2019 sme založili Zymestic Solutions a.s. v Českej republike, v ktorej sa venujeme tvorbe GIS riešení pre segment štátnej správy a samosprávy.