• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Loaded
Webová aplikácia Mapový klient
ZBGIS
Mapové služby pre ISElektronické služby katastra nehnuteľností
ESKN
Integrácia GIS na Register adries
Register adries
Informačný systém Zoznam stavieb
ISZS
Mapová aplikácia pre IS na zber a analýzu dát o ekonomickom prostredí hl. m. Prahy
JESSUS
Aplikácia pre elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb
ESMO
Mapový klient pre ISpre verejné služby a služby verejnej správy INSPIRE
ISSI
Mapový klient pre ISpre verejné služby a služby verejnej správy INSPIRE
INSPIRE